Осветление за фонтани.

Осветление за фонтани е красотата на един фонтаните. Затова е задължително да бъдат осветени.

LED осветлението е предпочитаното  решение в наши дни за осветяването на всякакви обекти, включително и на басейни, фонтани и водни съоръжения. Някои от многото  предимства  са:

  • лесно постигане на многообразие от цветове и впечатляващи светлинни ефекти
  • много ниска консумация на електрическа енергия – LED лампите консумират до 20 пъти по-малко ел.енергия в сравнеие със стандартните халогенни осветители.
  • по-дълъг живот – качествените LED осветителни тела имат живот над 15000 часа, което е над 10-20 пъти повече от всички други варианти за осветление.

Съвременната тенденция за създаване на светлинна архитектура,  надхвърля ролята на светлината като допълнително средство при изграждане на  водните  композиции. Повърхността на архитектурната и водна форма има различна яркост,която допринася за изявяването на обемите и пространственото им положение.

Kръгови фонтани SPRAY RING