Оборудване за фонтани

При оборудване за фонтани е добре да се вземе под внимание, че това са сложни хидротехнически съоръжения.

Основните елементи в конструкцията на фонтана са водния резервоар, помпа, дюза за воден ефект, датчик за контрол на водното ниво, подводно осветление, филтри, система за обработка на водата с реагенти срещу развитие на микроорганизми и водорасли.

Помпата е най-важната част на фонтана . От мощността й зависи силата на водната струя и височината, на която тя се издига. Правилно подбраната помпа е гаранция за успешно реализиране на замислените водни ефекти. Основните й технически параматри са дебитът (количеството вода, подавана за единица време), напорната мощност (нарастването на механичната енергия на всеки килограм вода, която преминава през помпата), необходимата за задвижване електроенергия и коефициентът на полезно действие. Важно условие е помпата да работи максимално безшумно.
Помпите биват потопяеми (поставени са на дъното) и повърхностни (извън водата – на сушата). Потопяемите помпи нямат естетичен вид и обикновено се сриват под водна растителност. Те се монтират върху подложка (каменна, циментова, керамична), която ги отделя от песъчливото дъно, или в специален кожух, за да не засмукват песъчинки ако има такива условия. Повърхностните помпи се монтират във фундамента на фонтана, скрити в кутия на брега или сред декоративни камъни, за да не нарушават приятния изглед.
За да работи фонтанът, преди всичко той трябва да е подсигурен с достатъчно количество вода. Ако липсва естествен водоизточник – езеро, река, то следва резервоарът да се напълни от водопроводната мрежа и периодично да се допълва.

При нас можете да откриете разнообразние от фонтани и оборудване за фонтани, като-помпи, фитинги, датчици, преливници и много други.

Ако имате нужда от съвет, можете да ни пишете  или да ни потърсите по телефона.