Оборудване за басейни

Оборудване за басейни

На схемите са дадени основните елементи за изграждането и функционирането на един басейн. Изборът на всеки един от тях е строго индивидуален и зависи от вашите желания и предпочитания, както и особеностите на местоположението където ще се построи басейна.

Как да определите необходимото оборудване за басейни?

Вижте списъка и се консултирайте с нас:

 • Скимер
 • Дънен сифон
 • Вливна дюза
 • Подводен прожектор
 • Електрическо табло
 • Стълба
 • Душ
 • Топлообменник
 • Пясъчен филтър
 • Филтрационна помпа
 •  Робот за почистване
 • Солна електролиза
 • UV Лампа
 • Покривало
 • Облицовка
 • Други

Басейнът е корито пълно с вода. Съответно това корито има геометрични форми и размери, с които по-надолу ще работим – площ, периметър и обем.

 • Площ на басейна – това е площта в квадратни метри на дъното на басейна ;
 • Периметър на басейна – това е обиколката на басейна в линейни метри ;
 • Обем на басейна – това е площта на дъното, умножено по средната дълбочина на водата в басейна (примерно дълбочина 1.20 м. в единия край, а 1.50м – в другия. Средната дълбочина е 1.35м ) ;
 • Водата в басейните трябва да се поддържа чиста и обеззаразена – механично, и чрез химикали и за тази цел са произведени .
Филтриращата система е една важна съставка от оборудването за басейни.

ВАЖНО – при липса на филтрация, водата в басейна застоява, и не може да се поддържа чиста и бистра. Трябва да се подменя на всеки 3-4 дни, дори да се добавя хлор и алгицид.

Важно е да се филтрира водата през филтърна система – тя е факторът, при който водата в басейна може да се поддържа с години без смяна, само с допълване и третиране с химикали.

Механичното почистване на водата става посредством филтриращата състема. Чрез помпа водата се засмуква от басейна, нагнетява се във филтър (пясъчен или картушен), и се връща в басейна. Басейните биват дв типа – басейни със скимери, и басейни с преливник . Водата се поема от басейна чрез скимери и подови сифони. Скимера е конструиран така, че да поема повърхностните води на басейна, които обикновено са най-замърсени. В него има кошничка, която предотвратява попадането на отпадъци в тръбите. Подовия сифон поема мръсните води от дъното на басейна, а също така се използва и за източване на същия. И скимера, и подовия сифон са свързани чрез PVC или друг тип тръби с помпата във филтрационното помещение на басейна. След филтъра, филтрираната вече вода се подава в басейна чрез стенни или дънни дюзи. При басейн с преливник водата прелива сама през борда на басейна, поема се от преливната решетка, която е монтирана по целия периметър на басейна, и гравитачно се отвежда в компенсаторен резервоар. Той служи за изравняване на водните обеми на прелялата и на подадената чиста вода. Компоненти на системите :

Басейн със скимери – подови сифони, скимери, тръбна разводка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи.

Басейн с преливник – подови сифони, външен преливник, смукателна дюза за включване на подочистачка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене на нивото в комепнсаторния резервоар.


Продукти от нашия каталог