Изборът на камък се определя от неговото предназначение. Каменните плочи трябва да са студоустойчиви и леки, с много нисък коефициент на водопоглъщане. Поглъщането на вода, при неправилен избор и/или монтаж може да доведе до бързо разрушаване на облицовката.
Каменните облицовъчни плочи са най-външният, завършващ елемент . Каменните плочи са мразоустойчиви и това ги прави много подходящо решение за райони с ниски зимни температури. Издържат на повече от 100 цикъла замръзяване и размръзяване. Освен на ниски температури те са устойчиви и на ветрови въздействия и ултравиолетови въздействия.
Това е вулканичен каменен материал, който е продукт на застинала лава от вулканично изригване. Образуван е от вулканична пепел, пясък, стъкло, кварц и др. Различните видове скали имат различен цвят и структура. Материалът се характеризира с малко обемно тегло, висока топло- и шумоизолация. Лесен е за обработка. Притежава висока издръжливост. Всяка една плоча, получена след разрез на скалния къс, е уникална.

Туфата е много подходящ камък за облицоване на борд на плувни басейни.

По своя състав е вулканичен, лек, абразивен естествен камък. Не се полира. Издръжлив на високи и ниски температури. Не се хлъзга при намокряне – естествена антислип повърхност. Физико-механичните му характеристики са:
– обемно тегло – от 1400 до 1600 кг/куб. м
– порестост –  от 35% до 45%
– водопоглъщане по тегло – от 17% до 22%
– якост при натиск – от 130 до 190 кг/кв. см
– коефициент на омекване – от 0.85 до 0.89
– коефициент на водонасищане – от 0.57 до 0.70
– коефициент на студоустойчивост (при 25 цикъла) – от 0.89 до 0.95
– звукопоглъщане (при дебелина 1 см) – от 3 до 5 dB
– коефициент на топлопроводимост – от 0.427 до 0.496 W/mK
– термоустойчивост – от 1100 до 1380˚С
– износване (по Девал) –  4%