Апаратура

Технологиите в наши дни позволяват да се предложи апаратура и оборудване за дезинфекция на плувни басейни на добра цена, което генерира на място необходимите количества озон, дозира ги във водата и гарантира чиста и безопасна среда.

Освен това на пазара се предлагат още:

Преди да се напълни с вода басейна за новия сезон за ползването му, е необходимо да бъде почистен добре. След това се прави пълен оглед на облицовката и стълбите, за да се види, че не са повредени и няма да застрашат ползвателите на басейна от евентуални наранявания.
При напълването на басейна, в началото водата е леко зеленикава до кафява, ако има наличие на метали. За да се реагира адекватно, следва да се направи прецизен анализ на химичния състав и да се приложат съответните мерки.

При ангажиране на професионалисти басейнът се поддържа технически изправен и с прозрачна, чиста и правилно обработвана вода. По този начин се предотвратява загуба на време и средства от страна на притежателите на басейни, които биха се получили при неправилна експлоатация.


Продукти от нашия каталог