Проектиране на басейни и изграждането на плувен басейн започва със сериозни проучвания на терена.Изготвяме конструктивен проект за басейна на база на проучванията.Наличието на скали или подпочвени води ще затрудни и оскъпи изграждането на коритото на басейна. При проектиране на басейни се преценява разположението им в двора. Необходимо е да се съобрази близостта със септични ями, канализационни тръби и електрически кабели.

Други важни фактори са:

  1. мястото да се огрява максимално от слънцето
  2. да не бъде засенчвано от сгради или дървета,
  3. да е защитено от вятър 
  4. да дава възможност за усамотяване

 

Също така при проектиране на басейни се препоръчва да се избягва непосредствената близост на дървета, защото листата им замърсяват водата. Растения с голяма и разклонена коренова система пък могат да предизвикат пукнатини в бетоновото корито на басейна.

Оразмеряването на басейна става съобразно мащабите на двора и в зависимост от това за какво ще го ползвате – за спорт, отдих, развлечения т.н.
Оптималният размер на водното съоръжение за средно голям двор е между 45 до 60 кв. м, за да се получи уютно място, където да можете да релаксирате след забързаното ежедневие.


Продукти от нашия каталог