Предлагаме ви проектиране на басейни. Като изграждането на плувен басейн започва със сериозни проучвания на терена – хидрогеоложки и инженерни. Изготвяме конструктивен проект за басейна на база на резултатите от проучванията. Наличието на скали ще затрудни и оскъпи изграждането на коритото на басейна. Ако на дълбочина – до 1м – има подпочвени води, изграждане на басейн не се препоръчва.

При проектиране на басейни се преценява разположението им в двора и трябва да се избягва близостта със септични ями, канализационни тръби и електрически кабели. Други важни фактори при избора на местоположение са също мястото да се огрява максимално от слънцето и да не бъде засенчвано от сгради или дървета, да е защитено от вятър и да дава възможност за усамотяване възможно най-далеч от любопитни погледи.

Също така при проектиране на басейни се препоръчва да се избягва непосредствената близост на дървета, защото листата им замърсяват водата. Растения с голяма и разклонена коренова система пък могат да предизвикат пукнатини в бетоновото корито на басейна.

Оразмеряването на басейна става съобразно мащабите на двора и в зависимост от това за какво ще го ползвате – за спорт, отдих, развлечения т.н.
Оптималният размер на водното съоръжение за средно голям двор е между 45 до 60 кв. м, за да се получи уютно място, където да можете да релаксирате след забързаното ежедневие.


Продукти от нашия каталог