Оборудване за басейни

Оборудване за басейни

На схемите са дадени основните елементи за изграждането и функционирането на един басейн. Изборът на всеки един от тях е строго индивидуален и зависи от вашите желания и предпочитания, както и особеностите на местоположението където ще се построи басейна.

Как да определите необходимото оборудване за басейни?

Вижте списъка и се консултирайте с нас:
1. Скимер
2. Дънен сифон
3. Вливна дюза
4. Подводен прожектор
5. Електрическо табло
6. Стълба
7. Душ
8. Топлообменник
9. Пясъчен филтър
10. Филтрационна помпа
11. Робот за почистване
12. Солна електролиза
13. UV Лампа
14. Покривало
15. Облицовка

16. Други

Басейнът е корито пълно с вода. Съответно това корито има геометрични форми и размери, с които по-надолу ще работим – площ, периметър и обем.
Площ на басейна – това е площта в квадратни метри на дъното на басейна ;
Периметър на басейна – това е обиколката на басейна в линейни метри ;
Обем на басейна – това е площта на дъното, умножено по средната дълбочина на водата в басейна (примерно дълбочина 1.20 м. в единия край, а 1.50м – в другия. Средната дълбочина е 1.35м ) ;
Водата в басейните трябва да се поддържа чиста и обеззаразена – механично, и чрез химикали и за тази цел са произведени .

Филтриращата система е една важна съставка от оборудване за басейни.

ВАЖНО – при липса на филтрация, водата в басейна застоява, и не може да се поддържа чиста и бистра. Трябва да се подменя на всеки 3-4 дни, дори да се добавя хлор и алгицид. Важно е да се филтрира водата през филтърна система – тя е факторът, при който водата в басейна може да се поддържа с години без смяна, само с допълване и третиране с химикали.
Механичното почистване на водата става посредством филтриращата състема. Чрез помпа водата се засмуква от басейна, нагнетява се във филтър (пясъчен или картушен), и се връща в басейна. Басейните биват дв типа – басейни със скимери, и басейни с преливник . Водата се поема от басейна чрез скимери и подови сифони. Скимера е конструиран така, че да поема повърхностните води на басейна, които обикновено са най-замърсени. В него има кошничка, която предотвратява попадането на отпадъци в тръбите. Подовия сифон поема мръсните води от дъното на басейна, а също така се използва и за източване на същия. И скимера, и подовия сифон са свързани чрез PVC или друг тип тръби с помпата във филтрационното помещение на басейна. След филтъра, филтрираната вече вода се подава в басейна чрез стенни или дънни дюзи. При басейн с преливник водата прелива сама през борда на басейна, поема се от преливната решетка, която е монтирана по целия периметър на басейна, и гравитачно се отвежда в компенсаторен резервоар. Той служи за изравняване на водните обеми на прелялата и на подадената чиста вода. Компоненти на системите :
Басейн със скимери – подови сифони, скимери, тръбна разводка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи.
Басейн с преливник – подови сифони, външен преливник, смукателна дюза за включване на подочистачка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене на нивото в комепнсаторния резервоар.


Продукти от електронния магазин